Status hydrologisk regim
Ladda ner data för hela Sverige (xlsx)
Logaritmisk Y-axel
Nedtonad bakgrund
Cirkelpositioner

Varje röd cirkel i kartan representerar en säsongsreglering i modellen.

Varje grön cirkel i kartan är punkt där modellvärden ersatts med mätvärden.

Klicka på en cirkel för information om påverkan av flödet nedströms den.