SMHI Havs- och vattenmyndigheten
Status hydrologisk regim
Ladda ner data för hela Sverige