Nedladdning av S-Hype-data

Nedladdning av modellerad vattenföring

Dygnsvärden samt stationskorrigerade värden av modellerad vattenföring enligt samma modellversion som är aktuell i VATTENWEB

Lokal och totalvattenföring per delavrinningsområde i samma csv-fil.

cloc = lokal vattenföring
cout = total vattenföring.Nedladdning av områdesinformation
Nedladdning av källfördelning