Snölast på tak

today

På de flesta tak ligger det snö under en kortare eller längre period vintertid. Om taket är rätt dimensionerat ska det klara de snölaster som kan förväntas på en viss ort. Hur stor snölast en takkonstruktion ska klara, regleras i Boverkets konstruktionsregler, EKS.

Det är ytterst sällan ett tak behöver skottas på grund av att snölasten överstiger takets bärförmåga. För att du som fastighetsägare inte ska skotta ditt tak i ”onödan”, kan du genom att klicka på kartan bland annat få information om hur mycket snö som har fallit.

”Snötyngd” anger den mängd snö, i kg per m², som just nu ligger på marken.

”Snölastzon” anger den mängd snö som någon gång kan förväntas under en period av 50 år. Det är alltså en snömängd som förekommer mycket sällan.

”Snölast relativt säkerhetsklasser” anger hur stor snömängden är i förhållande till den last som taket ska vara dimensionerat för att minst klara.

En takkonstruktion ska klara en större snömängd än den som anges för de olika snözonerna. Så även om snölasten på platsen för din byggnad är högre än 100 % ska taket i de allra flesta fall klara att bära snön. Ju större risken för personskada är, om ett tak kollapsar, desto större snölast ska taket dimensioneras för. Risken för personskada hanteras genom så kallade säkerhetsklasser. Ett tak till en vanlig villa bör vara dimensionerat i säkerhetsklass 2 (klass 2). Ett tak till en hallbyggnad som en stor livsmedelsaffär eller motsvarande byggnad, där många människor kan förväntas vistas, bör vara dimensionerat i säkerhetsklass 3 (klass 3).

Observera att snölastzoner i EKS är framtagna genom att orter med samma snölast har förbundits med så kallade iso-linjer. Inom de zoner som linjerna innesluter antas snölasten vara lika stor överallt. Underlaget ska betraktas som vägledande för samhällets allmänna behov, framtaget med den bakgrundsinformation och metod som varit tillgänglig vid beräkningstillfället.

Upptäck

Mer om Boverkets EKS

EKS och eurokoder är verkställighetsföreskrifter till kraven på bärförmåga, stadga och beständighet på huskonstruktioner

Information om Boverkets konstruktionsregler

Mer om snö

Snö är ett välkänt meteorologiskt fenomen som har stor påverkan på samhället under vinterhalvåret.

Kunskap om snö på SMHI