Utvärdera modellresultat för saltvatten

Kustzonsmodellen 1.0.6, period 1999-2016

I kartan visas mätstationer där modellen utvärderas mot mätdata. Punktens färg anger den genomsnittliga avvikelsen i procent mellan modellvärde och mätdata.

Mätdata har samlats in inom den regionala miljöövervakningen.

Mätdata finns tillgängligt för nedladdning på sharkweb.smhi.se.


Genom att klicka på en valfri mätstation i kartan redovisas en detaljerad utvärdering för den valda stationen.