Verktyg för utvärdering av vattenprover

Verktyg för utvärdering av vattenprover

Ett verktyg för att automatisera framtagande av flöden för specifika provtagningsdatum.

Vid inmatning av ID (AROID på format XXXXXX-YYYYYY), provdatum och tidsspann levereras följande uppgifter:

A) Flöde vid varje provtillfälle.
B) Högsta flöde under angivet tidsspann.
C) Datum för högsta flöde.
D) Andel av högflöde vid angivet tidsspann vid varje provtillfälle.

När excelfilen laddats upp söker verktyget upp de platser, datum och eventuellt tidsspann som angivits i filen och skriver ut uppgifterna enligt ovan.

Resultaten sammanfattas i en excelfil som användaren kan ladda ner till sin dator.

Klar!