Regleringar

QN
QR
QRK
m3/s

Regleringar i modellen S-HYPE

Varje röd cirkel i kartan representerar en reglering. Cirkelns storlek är relativ den lokala regleringsvolymen. Klicka på en cirkel för information om den.

Klicka var som helst i kartan för att se den beräknade effekten av regleringarna.

QN är modellerat naturligt vattenflöde (utan regleringar).

QR är modellerat normalt vattenflöde (med regleringar).

QRK är modellerat stationskorrigerat vattenflöde (med regleringar).