Havs- och vattenmyndigheten Nedladdning av S-HYPE-data

Nedladdning av S-HYPE-data

På denna sida kan man ladda ner detaljerad information från flera områden i ett svep. Informationen kommer från samma modellversion som är aktuell i Vattenwebb.

SMHI garanterar inte riktigheten i de uppgifter som tillhandahållna data representerar eller att de kan användas för det ändamål användaren avser. Underlaget ska betraktas som vägledande för samhällets allmänna behov, framtaget med den bakgrundsinformation och metod som varit tillgänglig vid beräkningstillfället, se Referenser.


Nedladdning av modelldata S-HYPE

Den nedladdade filen innehåller tidsserier för följande modellerade värden:

  • Lokal vattenföring (m3/s)
  • Total vattenföring (m3/s)
  • Total stationskorrigerad vattenföring (m3/s)
  • Naturlig vattenföring (m3/s)
  • Vattendragstemperatur (℃)