SMHI Boverket

Snötyngd

today

På denna sida kan du se snötäckets aktuella tyngd i Sverige, med uppdatering en gång per dygn. Snö som faller kommer lokalt att fördelas ojämnt på grund av vind, takutformning, värmeläckage genom tak och andra fenomen. Informationen på denna sida bör därför endast uppfattas som vägledande och egna bedömningar fordras i enskilda fall.

Regler för hur stor snötyngd som tak och andra konstruktioner ska klara av att bära finns i Boverkets konstruktionsregler EKS. Med hjälp av knapparna nedan kan du jämföra snötäckets nuvarande tyngd med gällande regler. Här förklarar vi övergripande några begrepp som används i EKS. För mer detaljerade vägledningar och exakta lydelser av regler hänvisar vi till Boverket.

Snölastzon

Sverige är uppdelat i så kallade snölastzoner. Zonerna anger hur stor snölast som används vid bland annat planering av takkonstruktioner. Även unika förutsättningar, såsom hur taket är utformat, vindförhållanden och annat som inte framgår här, behöver beaktas. Observera att för snölast i EKS används enheten kN/m2. Dagens nivåer för snölast har gällt för de flesta orter sedan maj 2006.
Överslagsmässigt gäller följande förhållande: 1 kN/m2 ≈ 100 kg/m2

Säkerhetsklasser

Takkonstruktioner planeras för olika förutsättningar och användning genom olika säkerhetsnivåer beroende på risken för personskada vid en eventuell rasolycka. De olika säkerhetsnivåerna kallas i Boverkets konstruktionsregler för säkerhetsklasser. Här följer exempel på typer av byggnader vars tak typiskt sett kan anses tillhöra en viss säkerhetsklass:

 • Säkerhetsklass 3: Tak till hallar, affärer och andra lokaler.
 • Säkerhetsklass 2: Tak till villa.

Så här används sidan

 1. Välj produkt ovanför kartan:
  • Snötyngd (kg/m2) - anger tyngden av den snö som just nu ligger på marken, med uppdatering en gång per dygn.
  • Snölastzoner (kN/m2) - anger grundvärde för snölast som används vid planering av takkonstruktioner.
  • Snölast mot EKS (%) - anger hur stor snötyngden är i förhållande till det grundvärde som fås i aktuell snölastzon i EKS.
  • Snölast mot EKS klass 2 eller 3 (%) - anger hur stor snömängden är i förhållande till den snölast som medges enligt respektive säkerhetsklass.
 2. Zooma in till önskat område med hjälp av zoom-knapparna nere till höger eller genom att scrolla med musen.
 3. Markera önskat område genom att klicka på kartan för att få numeriska uppgifter för område av intresse.