Utvärdera modellresultat för saltvatten

Kustzonsmodellen 1.1.2, period 2010-2020

I kartan visas mätstationer där modellen utvärderas mot mätdata. Punktens färg anger den genomsnittliga avvikelsen i procent mellan modellvärde och mätdata.

Mätdata har samlats in inom den regionala miljöövervakningen.

Mätdata finns tillgängligt för nedladdning på sharkweb.smhi.se.


Genom att klicka på en valfri mätstation i kartan redovisas en detaljerad utvärdering för den valda stationen.

 
 

Tillgänglighetsredogörelse för SMHI Vattenwebb